Marek Rogulski – Koprolity sztuki? 16.03-21.04.2013

Marek Rogulski – Koprolity sztuki? 16.03-21.04.2013

MAREK ROGULSKI

KOPROLITY SZTUKI?

+ MICHAŁ GOS

+ BANGELIZ

16.03-21.04.2013

Stowarzyszenie Promocji Kultury „Kamienica”, Galeria Terminal08 oraz Klub Myśli Twórczej „Lamus” w Gorzowie zapraszają na otwarcie wystawy z całorocznego cyklu „Sztuka jako transgresja”. Wydarzenie zorganiowane przy współpracy z Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta w Gorzowie oraz Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.

Culture Promotion Association ‚Kamienica’, ‚Lamus’ Creative Thought Club and Terminal08 Gallery invite you to the opening of the exhibition which is part of an annual series ‚Art as Transgession’. Event organised in cooperation with City Muzeum in Gorzów and OSiR Gorzów.

Projekt finansowany z budżetu Miasta Gorzowa.
Froject supported by Gorzów City Council.

MAREK ROGULSKI

TERYTORIUM ? – KOPROLITY SZTUKI

16 marca, sobota
17.30 – otwarcie wystawy I – Galeria Terminal08, ul. Grobla 15
19.00 – koncert, wystawa II – InfoGlob, Rondo św. Jerzego
– Rogulus i Michał Gos (Gdańsk)
– Błażej Król aka Bangeliz (Gorzów)

WSTĘP WOLNY

Po koncercie wystawę II można było oglądać w Muzeum ‚Spichlerz’, ul. Fabryczna 1-3.
Galeria Terminal08 czynna jest w soboty i niedziele w godz. 12-18, w pozostałe dni rezerwacje bart@terminal08.org lub 788 365 737 – wstęp wolny.

Spichlerz – godziny otwarcia:
poniedziałek – zamknięte
wtorek 9.00-16.00 (wstęp wolny)
środa 9.00-16.00
czwartek 9.00-16.00
piątek 11.00-19.00
sobota – 10.00-17.00
niedziela 10.00-17.00fot: Marek Rogulski. Architektura Muzeum… Architektura Historii. performance 2012. fot. Frankowski

Marek Rogulski to artysta intermedialny, performer, muzyk, teoretyk sztuki.

W swych realizacjach stara się wypracować nową perspektywę postrzegania postmodernizmu. Stawiając pytanie o to, jaki mógłby być nowy, szerszy światopogląd, zwraca uwagę na możliwość integracji różnych aspektów postmodernizmu. Jest autorem licznych opracowań teoretycznych, w których wskazuje na kształtowanie się nowego światopoglądu.

Ważnym wątkiem w działalności Rogulskiego jest problem transformacji świadomości oraz rozwijanie perspektywy kosmocentrycznej dla interpretacji działań artystycznych.

Wystawa w Gorzowie odnosi się do namysłu nad możliwościami realizacji procesu transformacji świadomości poprzez działalność artystyczną. W tym kontekście, według autora, prace artystyczne jawią się zaledwie jako swoiste koprolity sztuki – martwe skamieniałości, które mogą być jednak jakimś odniesieniem do tworzenia szerszej perspektywy.

W galerii Terminal08 zaprezentowane będą wybrane prace z ostatnich lat, m.in. krótkie formy filmowe, obiekty oraz dokumentacja performance’s. Oprócz tego, w przestrzeni InfoGlobu powstanie chwilowa instalacja oraz odbędzie się koncert tzw. Swobodnej współczesnej improwizacji w wykonaniu duetu muzycznego: Michał Gos i Rogulus. Po koncercie instalacja będzie prezentowana w Muzeum ‚Spichlerz’.

http://www.culture.pl/baza-sztuki-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publisher/eAN5/content/marek-rogulski-rogulus
http://www.tns.art.pl/tns_fundacja/teksty%20o%20fund/teksty.htm

W InfoGlobie zagra również Błażej Król/Bangeliz.
Bangeliz to jedno z muzycznych wcieleń muzyka/producenta Błażeja Króla (UL/KR) – strumień świadomości, wylew muzycznych myśli, odkładanych w szufladzie czy w zakamarkach twardego dysku… ” To nie jest muzyka do słuchania, to ścieżka dźwiękowa która przeszkadza podczas oglądania filmu. Błażej za pomocą kilku programów komputerowych generuje na żywo przestrzenne kolaże dźwiękowe. Połączenie field recording z popowymi balladami, ambientu z dudniącym/charczącym techno. Trzydziesto minutowy live act będzie wariacją na temat „urody” budowli pod którą odbędzie się koncert czyli InfoGlobu.

www.terminal08.org

MarekRogulski is an intermedia artist, performer, musician and art theorist.

In his works he tries to work out a new perception perspective of postmodernism. Through questioning how a new wider perspective could look he points out the possibility of connection of different aspects in postmodernism. He is an author of many theoretical texts, in which he states a creation of a new world-view.

Important strand in his activity is a problem of mind transformation and developing of cosmocentric perspective for artistic activity interpretation.

Exhibition in Gorzów refers to a consideration of possibilities of mind transformation trough an art activity. According to author in this context artworks are only the ‚coprolites of art’ – dead fossils which could be a reference to creating a wider perspective.

In Terminal08 gallery the chosen works from the last years will be displayed i.a. short movies, objects and performance documentation. Additionally in InfoGlob space will be presented a temporary installation and an audio performance based on free improvisation played by Michał Gos and Rogulus. After the gig this installation will be presented in the ‚Spichlerz’ Museum.

In the InfoGlob will also perform Błażej Król/Bangeliz.
Bangeliz is one of music incarnation of a musician and producer Błażej Król (UL/KR) – stream of consciousness, outpouring of musical feelings kept in a drawer or hard drive alcoves… :It is not a music to listen, this is a soundtrack which disturb to watch the movie. Using a few programmes Błażej generates live sound collages. Connection of field recordings with pop ballads, ambient with rumbling/spluttering techno. 30 minutes live act will be a variation about a ‚beauty’ of the venue – InfoGlob.

www.terminal08.org

0 Komentarze Zostaw odpowiedź

    Zostaw komentarz

    Twój komentarz(kliknij przycisk wyślij )

    Udostępnij

    This is a unique website which will require a more modern browser to work!

    Please upgrade today!