Jarosław Szelest, UKŁAD OTWARTY, 16.12.2016-30.03.2017

Jarosław Szelest, UKŁAD OTWARTY, 16.12.2016-30.03.2017

Stowarzyszenie Promocji Kultury Kamienica i Galeria Terminal08 zapraszają na otwarcie wystawy:

Jarosław Szelest

UKŁAD OTWARTY

16 grudnia, piątek, godz. 19:00

Galeria Terminal08,
ul. Grobla 15
Gorzów

Wystawa realizowana w ramach projektu „Poza widzialnym” dofinansowanego z budżetu miasta Gorzowa.

 

Realizacja prezentowana w przestrzeni Galerii  Terminal08 jest w pewnym sensie rozwinięciem mojej wcześniejszej  pracy „ Uwrażliwiania na kolor”.  Przestrzeń galerii zostaje użyta przeze mnie  jako swoista kapsuła pamięci, poprzez proces malarski zastanawiam się nad  fenomenem pamięci, jej fragmentaryczności, tymczasowości oraz procesem zacierania tego co zapamiętane.

Formę eksperymentu używanego przeze mnie w procesie malarskim rozumiem jako uwalniania znaczeń gestu artystycznego oraz poszerzanie pola gry.  Pojawienie się w praktyce artystycznej rożnych twórców elementu losowości, aleatoryczności, odwoływania się do teorii statystycznych, miało na celu zdemitologizowanie figury artysty jako demiurga.

W miejsce zarezerwowane wcześniej dla geniuszu artysty wprowadziło swoistą transparentność, która przenosiła akcent z powierzchownej estetyczności w stronę wartości wyobrażeniowych. W tej zmianie kluczowym aspektem staje się proces twórczy, w którym dostrzegamy relacje pomiędzy artystą a obiektem, wymianę  na poziomie fizycznym, cielesnym, jak również pojęciowym. Tak rozumiane współdziałanie umożliwia zerwanie z konwencjonalnością gestu artysty, nie kokietuje nas  jego łatwa estetyczność. Napięcie towarzyszące procesom losowym, radykalizuje moje środki wyrazu.

Andrzej Matuszewski w książce „Refleksje” pisze: „… Radykalizm, przejawia wyrazistą tendencję do wartościowania, ustalania specyficznej dla radykalizmu procedury. Metodę raczej kategoryczną, nie podlegającą jakimkolwiek wahaniom. Tak kategoryczność powoduje koordynacje i ma to być zjawiskiem z pierwszego planu, wszechdecydujące. Radykalizm zawiera w swojej konstrukcji szczególny  rodzaj  normujący nieścisłość  postępowania. Wypełniony jest, ten radykalizm, pewnymi rygorami czyli pewną nieelastycznością. Mieści się w niej  dogłębność, zasadniczość, gruntowność, całkowitość,  no i co znamienne – bezkompromisowość”.

Powtarzana procedura zapisu nie powoduje powtarzalności skutków. Swobodne mieszanie się kolorów podstawowych, których linie, plamy spływają grawitacyjnie w dół obiektu, oddziaływają na siebie, mieszając się lub za pomocą barwnego laserunku tworzą nowe jakości barwne.  Podczas procesu nie wylewam farby bezpośrednio na powierzchnie obiektu, używam rodzaju naczynia, które zatrzymuje płynną farbę w celu wyeliminowania ekspresji gestu, jak również zwiększenia roli przypadku w procesie zapisu. Użyty w procesie malarskim wybielacza dematerializuje ślady zapisu na jednym z dwóch obiektów, pozostawiając biel podobrazia.

Rejestracja wideo daje możliwość zapoznania się odbiorcy  z przebiegiem zdarzeń. stając się rodzajem dokumentu z wydarzenia które dzieje się równolegle w paralelnych przestrzeniach. Jednak to co jest dla mnie najistotniejsze w  doświadczeniu „Układu otwartego”, to tymczasowość faktu artystycznego i jego przeniesienie w przestrzeń wyobrażeniową. Nietrwałość i zmienność umiejscawiają się w opozycji do tradycyjnie pojmowanej funkcji obrazu  jako swoistej pozaczasowości. Stawiam  tym samym pytania o tożsamość dzieła, relacje między ideą a jej reprezentacją przedmiotową, o rolę artysty w procesie twórczym i o znaczenie, jakie ma relacja pomiędzy dziełem a twórcą.

Jarosław Szelest pochodzi z Lublina. Urodził się w 1975 roku.  W latach 1996 -2001 studiował na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuki Pięknych (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu, gdzie od 2010 prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie rysunku. Mieszka i pracuje w Poznaniu.

Swoje wystawy indywidualne prezentował między innymi w poznańskim Arsenale (program Galerii Aneks), Galerii Post-Office, Poznań, The Nordic Artists’ Center – Dale, Norwegia, Ausstellungsraum Restitution w Berlinie, kilkukrotnie w galerii Naprzeciw w Poznaniu (Podróże równoległe, 2003, Gra w klasy 2004, Utrwalenia 2012).

http://www.naprzeciw.net/Naprzeciw/jaroslowszelest.html

0 Komentarze Zostaw odpowiedź

    Zostaw komentarz

    Twój komentarz(kliknij przycisk wyślij )

    Udostępnij

    This is a unique website which will require a more modern browser to work!

    Please upgrade today!