Anthony Kelly i David Stalling – CHANNEL 0 – 22.02-14.04.2019

Anthony Kelly i David Stalling – CHANNEL 0 – 22.02-14.04.2019

Anthony Kelly, David Stalling
CHANNEL 0
22.02-14.04.2019

Wystawa zorganizowana w ramach festiwalu BRIMBORIUM organizowanego przez Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie
dofinansowanie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i Culture Ireland

BRIMBORIUM sound-art festiwal
Od napisania „Sztuki hałasu. Manifestu Futurystycznego” Luigi Russolo minęło ponad sto lat, jednak sztuka dźwięku nie traci na transgresyjności, cały czas zaskakując i rozszerzając pole oddziaływania. Sound-art oddalił się od muzyki i jest obecnie raczej domeną bliższą sztukom wizualnym. Na uczelniach artystycznych powstają pracownie, które zajmują się dźwiękiem. Prace dźwiękowe prezentowane są w galeriach. Ich działanie przekracza zmysł słuchu, często dotyczy całego ciała, relacji społecznych i przestrzennych.

Od wielu lat istnieje w Gorzowie kilka niezależnych inicjatyw: CKN Centrala, kluby Magnetoffon i Sejf, wytwórnia Dym, galeria Terminal08, które działają w obszarze sztuki dźwięku, zgromadziły odrębną publiczność i grono współpracujących artystów. Projekt ma na celu integrację środowisk artystów dźwiękowych z Polski, Niemiec i Irlandii oraz wymianę doświadczeń różnych pokoleń – studentów i artystów z wieloletnim dorobkiem. W ramach projektu zostaną zorganizowane warsztaty budowania własnego sprzętu elektronicznego do generowania dźwięku, tworzenia nagrań terenowych, obsługi oprogramowania oraz produkcji.

Luigi Russolo’s „Art of noise. Futuristic Manifesto” was written more than a hundred years ago, but the sound-art still does not lose its transgressive character, constantly surprising and widening the field of influence. Sound-art has moved away from music and is now rather a domain closer to visual arts. At art colleges are opened studios that deal with sonic culture. Sound works are presented in galleries. Their influence transcends the sense of hearing, often concerns the whole body, social and spatial relations.

For many years there have been several independent initiatives in Gorzów: CKN Centrala, Magnetoffon and Sejf clubs, Dym label, Terminal08 gallery, which operate in the area of sound art. They gathered a separate audience and a group of cooperating artists. The aim of the project is to integrate sound artist from Poland, Germany and Ireland and to exchange experiences of different generations – students and artists with many years of experience. As part of the project, workshops will be organized – building own electronic equipment to generate sound, field recordings, operating software and production.

Piątek, 22 lutego

19:00 – Anthony Kelly i David Stalling 'Channel 0′ – otwarcie wystawy
Terminal08, ul. Grobla 15

21:00 – prezentacja wytwórni Farpoint Recordings z Dublina
Sejf, ul. Jagiełły 11 / Łaźnia Miejska

Sobota, 23 lutego

11:00-14:00 – Jo FRGMNT Grys – warsztaty

15:00-18:00 – Radek Sirko – warsztaty
MOS, ul. Pomorska 73

20:00 – wieczór performace – wd30, Anthony Kelly i David Stalling, Michael Schmacke, Radek Sirko, Jo FRGMNT Grys, Mikołaj Tkacz, Seamus O’Donnell
CKN Centrala, ul. Spichrzowa 1

Niedziela, 24 lutego

11:00-14:00 – Andrea Lange – warsztaty

15:00-18:00 – Mikołaj Tkacz – warsztaty
MOS, ul. Pomorska 73

15:00 dj set Seamus O’Donnell, Anthony Kelly i David Stalling Farpoint Recordings
Sejf, ul. Jagiełły 11 / Łaźnia Miejska

Dziękujemy za pierwszy dzień Brimborium sound-art-festival. Było bardzo inspirująco! Dziś zapraszamy na koncerty do CKN Centrala o 20, zaczynamy punktualnie. A teraz w Sejfie specjalny dj set Anthony Kelly David Stalling Farpoint Recordings <3 Miejski Ośrodek Sztuki Terminal08 CKN Centrala #staysejf

Opublikowany przez SEJF & DYM Sobota, 23 lutego 2019

Brimborium sound-art-festival, warsztaty jeszcze trwają a u nas Seamus O'Donnell teraz. 🦄🍦😘🥳Miejski Ośrodek Sztuki Terminal08 CKN Centrala

Opublikowany przez SEJF & DYM Niedziela, 24 lutego 2019

Festiwal zorganizowany z finansowym wsparciem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i Culture Ireland.

kurator: Bartosz Nowak
projekty graficzne: Monika Szalczyńska
dokumentacja foto/video: Sławek Sajkowski, Arkadiusz Sikorski, Bartosz Nowak
tłumaczenie: Justyna Cichońska

0 Komentarze Zostaw odpowiedź

    Zostaw komentarz

    Twój komentarz(kliknij przycisk wyślij )

    Udostępnij

    This is a unique website which will require a more modern browser to work!

    Please upgrade today!