GENIUS LOCI 11.09-11.10.2015

GENIUS LOCI 11.09-11.10.2015

GENIUS LOCI

TOMASZ MADAJCZAK

ZBIGNIEW SEJWA

MAREK SITKO

11.09-11.10.2015

Wystawa organizowana w ramach projektu 'Poza widzialnym’ dofinansowanego z budżetu miasta Gorzowa.
Wystawa dofinansowana przez Culture Ireland.

Exibition is a part of 'Beyond the visible” project supported by Gorzów City Council.
Exhibition supported by Culture Ireland

Genius Loci czyli 'duch miejsca’ to temat, który pojawił się w rozmowach trzech artystów związanych z Gorzowem. Każdy z nich na swój sposób zajmuje się tym tematem. W ich podejściach można znaleźć punkty wspólne i rozbieżności.
Wystawa w galerii Terminal08 opiera się na idei kolaboracji artystycznej. Wystawa będzie zderzeniem trzech realizacji a jednocześnie próbą stworzenia wspólnej wypowiedzi opartej na różnych poszukiwaniach. Wystawa będzie się składała z nowych, nie pokazywanych elementów, które powstaną na miejscu.

Genius Loci (the spirit of a place) is a topic which appeared in talks between three artists connected with Gorzów. Each of them work with this subject in his own way. In their approaches we can find common elements and discrepancies.
Exhibition in Terminal08 gallery is based on artistic collaboration. It will be a confrontation between three productions and at the same time an attempt to create a common statement based on different researches. Exhibition will include new, not shown before elements that are going to be created on site.

https://www.facebook.com/events/1678894949013719/

0 Komentarze Zostaw odpowiedź

    Zostaw komentarz

    Twój komentarz(kliknij przycisk wyślij )

    Udostępnij

    This is a unique website which will require a more modern browser to work!

    Please upgrade today!