MIKOŁAJ POLIŃSKI MISA SHIMOMURA 19.12.15-24.01.16

MIKOŁAJ POLIŃSKI MISA SHIMOMURA 19.12.15-24.01.16

MIKOŁAJ POLIŃSKI

DŹWIĘKI RYSUNKU

SOUNDS OF DRAWING

+ performance

MISA SHIMOMURA

MIKOŁAJ POLIŃSKI

19.12.15-24.01.16

Wystawa organizowana w ramach projektu 'Poza widzialnym’ dofinansowanego z budżetu miasta Gorzowa.

Exibition is a part of 'Beyond the visible” project supported by Gorzów City Council.

Stowarzyszenie Promocji Kultury Kamienica i galeria Terminal08 zapraszają:

19 grudnia, sobota

19:00

otwarcie wystawy

MIKOŁAJ POLIŃSKI – DŹWIĘKI RYSUNKU | SOUNDS OF DRAWING

+ audio performance
MISA SHIMOMURA i MIKOŁAJ POLIŃSKI

galeria Terminal08, ul. Grobla 15, Gorzów

20:30
pokaz dokumentacji i rozmowa z artystami
Łubu Dubu, ul. Łokietka 32-33

zwiedzanie wystawy 19 grudnia – 24 stycznia – kontakt 788 365 737
wystawa realizowana w ramach projektu „Poza widzialnym” dofinansowanego z budżetu miasta Gorzowa

Jestem przekonany, że w sztuce istnieją nierozpoznane jeszcze obszary tego, co niewidoczne, ukryte przed wzrokiem, a stanowiące być może o jej istocie. Wiąże się to z samym procesem twórczym, podczas którego imaginowane w naszych myślach rzeczy, przestrzenie, miejsca, są powoływane do istnienia, stają się materialne. Na ile to, co wyobrażone, spełnia się fizycznie w samej realizacji rysunku¬ ku czy instalacji? Czy można w jakiś sposób zdefiniować ten proces zamiany? Trudno mi powiedzieć, czy funkcjonuje w pracy wyobraźni jakiś porządek lub specyficzny mechanizm warunkujący tę transformację. Za proces ten może być odpowiedzialna duża ilość różnych fragmentów wyobrażeń, odczuć związanych ze sferą duchowości, marzeń, pragnień, wspomnień, procesów poznawczych. Przypuszczalnie dopiero gdzieś na styku tych sfer kształtuje się właściwa forma utworu artystycznego. Proces ten może zachodzić gwałtownie albo być długo¬ trwałym dociekaniem prowadzącym do materializacji. Charakter tego procesu, zachodzące w jego trakcie zmiany sprawiają, że – paradoksalnie – w materialną formę powstałych prac wpisane są jednocześnie ich wyobrażenia, zawierające w sobie to, co niewidoczne. Powstałe w ten sposób fizycznie namacalne przestrzenie posiadają w sobie cząstkę miejsca, którego nie ma.

I am convinced that in art exist still unrecognizable areas of what is invisible, hidden from the sight but maybe constituting its essence. It is connected with the creative process during which imagined things, space, places are called into existence and they are becoming physical. To which extent what’s imagined materializes in the drawing or installation? Is it somehow possible to define the process of this change? It is hard for me to say if in the functioning of the imagination exists some kind of the order or the mechanism determining this transformation. For this process might be responsible a big amount of different fragments of the imaginaries, emotions connected with the spirituality, dreams, needs, memories, cognitive processes. Supposably, the relevant artistic form is created somewhere at the contact point of these spheres. This process can happen fiercely or be a time-consuming investigation which leads to materialization. The character of this process and the accompanying changes paradoxically cause that the material form of the created works contains their imaginations of what is invisible. The resulting, physically tangible spaces include the particle of the non-existent place.

Mikołaj Poliński urodził się w 1977 roku w Poznaniu. W latach 1996–2001 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (dyplom w pracowniach prof. Jerzego Kałuckiego oraz prof. Jarosława Kozłowskiego w 2001 roku) oraz Universitaet der Künste w Berlinie (2001–2002) w pracowni
prof. Lothara Baumgartena. Prowadzi XVI Pracownię Rysunku na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Od 2003 roku prowadzi galerię Naprzeciw (UAP).
Współprowadził Galerię Aneks w Galerii Miejskiej Arsenał (2006–2010). Stypendysta DAAD w Berlinie (2001–2002, 2006, 2010) i MKiDN (2007, 2010, 2014).
Mieszka i pracuje w Poznaniu i Berlinie.

Mikołaj Poliński was born in 1977 in Poznań. Graduated from the University of Arts in Poznań and studied at the Universität der Künste in Berlin. Works in the fields of painting, drawing and installation and is concerned with the relationship between the visual arts, music and sound. Teaches at the University of Arts in Poznań. Lives and works in Poznań and Berlin.

Misa Shimomura urodziła się w 1977 r. w Mie (Japonia). Pianistka, kompozytorka i improwizatorka. Zajmuje się głównie swobodną improwizacją i działaniami w obszarze sztuki współczesnej. W latach 1999–2006 wraz ze skrzypkiem i improwizatorem Saikou Miyajimą tworzyła w Kyoto duet neoklasyczny THIS=MISA×SAIKOU. Wtedy zaczęła także samodzielne improwizacje i prezentacje swojej twórczości na koncertach solowych. Współpracowała z artystami, między innymi z filmowcami Wernerem Penzelem (Cinenomad) i Ayako Mogi, z tancerzem współczesnym Maki Morishitą, malarzem Mikołajem Polińskim, muzykiem Baltsem Nillem, a także z aktorami Kyogen (tradycyjny teatr japoński), DJ’ami, artystami zajmującymi się dźwiękiem i z poetami. Wykonuje utwory pianistyczne Johanna Sebastiana Bacha i Johna Cage’a. Zainteresowana jest również relacją między przestrzenią a dźwiękiem oraz eksperymentami z nowymi instrumentami muzycznymi. Obecnie mieszka i pracuje w Belinie.

Misa Shimomura was born in 1977 in Mie. Pianist, composer and improviser. Centred on free improvisation and the contemporary art scene. From 1999 to 2006 she was a pianist in the Kyoto neoclassical duo THIS=MISA×SAIKOU, together with the violinist and improviser Saikou Miyajima. During this period she began improvising by herself and presenting her own solo piano concerts. Since then she cooperated the other artists, including the film makers Werner Penzel (Cinenomad) and Ayako Mogi; the contemporary dancer Maki Morishita; the painter Mikolaj Polinski; the musician Balts Nill and also with Kyogen performers (Japanese traditional theatre), with DJs, with sound artists and with poets. As a pianist she performs works by Johann Sebastian Bach and John Cage. Her interests include also the relationship between physical space and acoustics, and experiments with new musical instruments. Currently she lives and works in Berlin.

www.misashimomura.com

1 Komentarz Zostaw odpowiedź

Zostaw komentarz

Twój komentarz(kliknij przycisk wyślij )

Udostępnij

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!