Tomasz Madajczak – NOSPACE – 12.09-18.10.2020

Tomasz Madajczak – NOSPACE – 12.09-18.10.2020

No Space

Whenever I think No Space, it creates an image of a place in my mind, in memory, in the foreseen future. Whenever I try to imagine what it might mean not to be in a physical place, I look around me, at the place where I am. When I think about subtracting I add a thought, a stream of thoughts, a mental space, a concept. There is the negative space, a space with its complementary shapes and forms, a place for the imagination to try to make sense from an absence.

No space is an opening, a possibility to meet in a process, to experience and to explore experimental dialogue through art.

Is there a space to meet, is there a space left where all aspects of speciousness have already been exhausted?

No Space

Is a project, which involves a space of a studio. Artists are asked to create a response to the installation which already exist. During interactions the installation changes and influences new responses from new involved artists.

Ilekroć myślę, że nie ma przestrzeni, tworzy ona obraz miejsca w moim umyśle, w pamięci, w przewidywalnej przyszłości. Ilekroć staram się wyobrazić sobie, co to znaczy nie być w fizycznym miejscu, rozglądam się wokół siebie, na miejscu, w którym jestem. Kiedy myślę o odjęciu, dodaję myśl, strumień myśli, przestrzeń mentalną, koncepcję. Jest przestrzeń negatywna, przestrzeń z jej dopełniającymi się kształtami i formami, miejsce, w którym wyobraźnia próbuje nadać sens swojej nieobecności.

Żadna przestrzeń nie jest otwarciem, możliwością spotkania w procesie, doświadczania i eksplorowania eksperymentalnego dialogu poprzez sztukę.

Czy istnieje przestrzeń do spotkania, czy istnieje przestrzeń, w której wszystkie aspekty osobliwości zostały już wyczerpane?

No Space

Jest to projekt, który obejmuje przestrzeń studia. Artyści proszeni są o stworzenie odpowiedzi na istniejącą już instalację. Podczas interakcji instalacja zmienia się i wpływa na nowe reakcje nowych zaangażowanych artystów.

Projekt wspierany z funduszy Covid-19 Irish Arts Council

No Space

Whenever I think No Space, it creates an image of a place in my mind, in memory, in the foreseen future. Whenever I try to imagine what it might mean not to be in a physical place, I look around me, at the place where I am. When I think about subtracting I add a thought, a stream of thoughts, a mental space, a concept. There is the negative space, a space with its complementary shapes and forms, a place for the imagination to try to make sense from an absence.

No space is an opening, a possibility to meet in a process, to experience and to explore experimental dialogue through art.

Is there a space to meet, is there a space left where all aspects of speciousness have already been exhausted?

No Space

Is a project, which involves a space of a studio. Artists are asked to create a response to the installation which already exist. During interactions the installation changes and influences new responses from new involved artists.

Project supported by the Covid-19 Irish Arts Council funding

Prezentacja w ramach Nocnego Szlaku Kulturalnego 2020.
https://nsk.mckgorzow.pl/category/program-2020/

0 Komentarze Zostaw odpowiedź

    Zostaw komentarz

    Twój komentarz(kliknij przycisk wyślij )

    Udostępnij

    This is a unique website which will require a more modern browser to work!

    Please upgrade today!