KINGA DALSKA – POLANA 17.04-24.05.2015

KINGA DALSKA – POLANA 17.04-24.05.2015


Stowarzyszenie Promocji Kultury Kamienica i galeria Terminal08 zapraszają:

Kinga Dalska

POLANA

otwarcie wystawy
17 kwietnia, piątek, godz. 18:00

galeria Terminal08
ul. Grobla 15
Gorzów Wlkp.

wystawa czynna do 24 maja
zwiedzanie po 17 kwietnia – kontakt 788 365 737
wystawa realizowana w ramach projektu „Poza widzialnym”
dofinansowanego z budżetu miasta Gorzowa

Kinga Dalska studiuje na czwartym roku Akademii Sztuki w Szczecinie.
Na wystawie ‘Polana’ zaprezentuje serię obiektów i pracę wideo.

Polana to niezwykle znaczące miejsce w obrębie lasu. To miejsce otwarte, w którym spotykają się wszystkie istoty żyjące dziko. To również miejsce, w którym niejednokrotnie dokonywano różnych obrzędów, rytuałów. Często właśnie tam budują swoje domy (nory) zwierzęta.
Wedle słów Clarissy Pinkoli Estés, jeśli chcemy się pojednać z naszą dziką naturą, powinniśmy nauczyć się rozumieć opowieści od wewnątrz, tak jakbyśmy byli w nich, a nie tak, jakby działy się one poza nami.
Starożytni twierdzili, że nerw słuchowy w mózgu dzieli się na trzy odgałęzienia. Stąd wnioskowali, że ucho może słyszeć na trzech różnych poziomach. Jedno z odgałęzień miało według nich słyszeć ziemskie, zwykłe rozmowy. Drugie odgałęzienie miało być wrażliwe na naukę i szt ukę, z kolei trzecie istniało po to, żeby dusza mogła słuchać dźwięków absolutu, przestróg oraz wskazówek.

———————

Kinga Dalska studies on the forth year in Art Academy in Szczecin. ‘Glade’ exhibition will contain a series of objects and video work.

Glade is significantly meaningful area in a forest. It’s an open space where all the wild creatures meet. It’s also a space where often happened some rituals. Often right there animals build their earths and nests.
According to Clarissa Pinkola Estés words, if we want to reconcile with our wild nature we should learn how to understand stories from inside, like we were inside them not as they were happening outside of us.
Ancient people claimed that aural nerve in brain divides into three branches. They deduced that ear can hear on three different levels. First branch was to hear telluric, common talks. Second one was sensitive to science and art then thanks to the third one soul could hear sound of absolute – cautions and hints.

17.04-24.05.2015
Exhibition is a part of an annual project 'Beyond the visible’ supported by Gorzow City Council.

0 Komentarze Zostaw odpowiedź

    Zostaw komentarz

    Twój komentarz(kliknij przycisk wyślij )

    Udostępnij

    This is a unique website which will require a more modern browser to work!

    Please upgrade today!